#GlasajZaŽenu Zikreta Odobašić kandidatkinja ispred SBB za Parlament FBiH

Moja biografija: Ja sam Zikreta Odobašić rođena 06.11. 1980.godine uTuzli. Završila Prirodno –Matematički fakultet odsjek hemija,trenutno na postdiplomskom studiju forenzike. Udata , majka troje djece.

Zašto sam se odlučila politički angažovati?

Kao žena,majka, prosvjetni radnik, politički sam se angažovala kako bih se borila za našu djecu, naše zdravlje, za bolji položaj i veće šanse za žene.

Koji su Vaši ciljevi u politici?

Borit ću se za društvo koje vrednuje i cijeni rad, kvalitet i sposobnost, društvo u kojem sposobni idu naprijed a ne podobni. Jedino tako ćemo spriječiti da naša djeca odlaze iz zemlje, razočarana u ljude, u sistem, u državu. Zalagat ću se za pametne i sposobne, mlade i starije, za sve one koji nemaju šansu a zaslužuju je. Spremnija nego ikad da konkretnim inicijativa i djelima, kao i do sada, utičem na poboljšanje situacije u našoj zemlji. Dužna sam to svojoj djeci, svojim učenicima i Vama , da snažnije i jače nastavimo putem naše bolje budućnosti, jer mi to možemo i znamo.

Vaša poruka biračicama i biračima

Udružimo se, uklonimo prepreke i osvijetlimo puteve novim generacijama!