#GlasajZaŽenu Jaminka Mijatović kandidatkinja HDZ za Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Moja biografija: Ja sam Jasminka Mijatović, rođena sam 24.02.1969. godine u Tuzli gdje i danas živim. Završlila sam srednju školu u Ekonomsko-upravnom školskom centaru i stekla zvanje upravno-administrativnog tehničara, a nakon toga sam diplomirala na Sveučilištu u Sarajevu, na Pravnom fakultetu u Sarajevu i stekla zvanje diplomirane pravnice, poslije i sa položenim pravosudnim ispitom. Udana sam i majka dva sina. Radila sam u Zavodu za zapošljavanje, zatim u Općinskom Sudu za prekršaje, Tuzla, Općini Tuzla, JU Službi za zapošljavanje TK, u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK i trenutno u JU Služba za zapošljavanje TK. Za vrijeme obnašanja pozicije ministrice u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK u Vladi TK, zajedno sa tadašnjim Dekanom Pravnog fakulteta u Tuzli, smo omogućili studentima praksu/edukaciju u organima uprave i sudovima na području TK, te sam u više navrata dobijala za ostvareno i zahvalnice. Za vrijeme mog mandata započeli su sa radom javni bilježnici, što je bio jedan od preduvjeta kako za izvršavanje obveza prema putu ka Europskoj uniji, tako i uvođenja pravne sigurnosti u pravnom prometu. Pored niza predloženih i usvojenih normativnih akta u zakonodavnoj proceduri, posebno bi istakla donošenje Zakona o sudskim pristojbama, koji je u to vrijeme, u skoro identičnom tekstu usvojen na svim razinama vlasti, u oba entiteta i županijama. Za vrijeme mandata Ministrice, zajedno sa USAID-om uz ogromne aktivnosti i napore je formiran i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći, namijenjen pružanju pravne pomoći osobama slabog imovinog stanja, ali i potrebi uštede troškova koji se plaćaju za obvezne odbrane pred sudovima. Takođe je formiran tada i Disciplinski centar za maloljetnike, kao ključna institucija, koja će pomoći djeci, koja su počinitelji lakših kaznenih djela ili u lakšem sukobu sa zakonom, da se uz stručnu pomoć vrate na pravi put ili da se raznim načinima i radnjama vrši prevencija i edukacija djece i mladeži, kako se ne bi našla u situaciji počinjenja kaznenih djela. Stvorila sam preduvjete za otpočinje i afirmaciju „rada za opće dobro na slobodi“, s ciljem oslobađanja zatvorskih kapaciteta za teže počinitelje kaznenih djela. Kao gradska Vijećnica sam se zalagala i zalažem za donošenje Statuta Grada, za rješavanje statusa mjesnih zajednica, za poboljšanje infrastrukture u ruralnim mjesnim zajednicama, za rješavanje problema vodosnabdijevanja u onim mjesnim zajednicama koje u 21 stoljeću nemaju vodu i uvijek ističem i potcrtavam potrebu jednakog ulaganja u svih 40 mjesnih zajednica. Predsjednica sam GO ZŽ HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“. Zalažemo se za bolji i ravnopravniji položaj žena kako u politici, tako i u javnom sektoru, zaštitu obitelji, pomoć osobama u stanju potrebe. Veoma sam ponosna na Projekat obilaska i darivanja obitelji koje su dobile bebu i dijelimo radost rođenja, u ovim skoro opustjelim krajevima. No, pažnje je vrijedan Projekat kada na blagdan Sv. Nikole podijelimo djeci prigodne darove u prepunoj sali BKC-a. Obzirom da je riječ o kraćem životopisu, fokusiran je samo na značajne aktivnosti i reference koje posjedujem.

Zašto sam se odlučila politički angažovati?

Možda nije uobičajeno, ali sam političku priču započela kroz volonterske i humanitarne projekte, čije je realiziranje započela ZŽ HDZ BiH „Kraljica Katarina Kosača“. No, nerijetko pozitivna priča i nije tako zanimljiva, jer naša dešavanja nisu dovoljno medijski propraćena. Više o nama i našim aktivnostima pročitam na portalima u drugim krajevima BiH. To vam je isto i sa nizom projekata, okruglih stolova, seminara sa glavnom temom:“GLASAJTE ZA ŽENE“. Evo i sada, rijetke su debatne emisije ili sučeljavanja u kojima su učesnice žene, pa ih glasači i nemaju priliku upoznati. A onda kao rezultat imamo situaciju, da iz godine u godinu imamo sve manje žena, i to pored činjenice da je doneseno niz zakona čija bi implementacija pomogla ženama i u politici, javnoj službi, obitelji, radnom mjestu i sl. Npr. Zakon o ravnopravnosti spolova, Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o zaštiti od klevete, Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, itd. A nikada više nasilja, klevete, diskriminacije i slično. Čak i oni koji trebaju primijeniti i donijeti odluke, to još ne čine. Zbog iskazivanja osobnih mišljenja i stavova, uvijek zasnovanih samo na zakonu i pravilima, osobito moralu, prečesto sam se susrela i sa mnogim preprekama, diskriminacijom, pa mogu slobodno reći i primijećenom ogromnom količinom mržnje. No, Bogu hvala još uvijek imam potporu i pronalazim istomišljenice u našem Gradu i to mi daje snagu. Zato sam se odlučila politički angažirati. Borim se protiv formalne jednakosti, koja mora rezultirati stvarnom jednakosti.

Koji su Vaši ciljevi u politici?

2010. godine, sam kao jedna od članica Povjerenstva za izradu Strategije za reformu pravde u BiH, shvatila da su svi moji ciljevi usmjereni ka pravu, pravosuđu, pravdi, što je moje zanimanje, ali i obiteljski odgoj. Znam i da je donesena i nova Strategija sukladno promjenama koje se dešavaju. Prevažno je nastaviti započete aktivnosti od svih razina vlasti koje vode približavanju Europskoj uniji, jer nam je to u ovom momentu jedini ispravan put. Uspostavljanje instrumenata koji će osigurati pravnu usklađenost, kao i efektivnu i efikasnu koordinaciju politika između različitih razina vlasti, je najvažniji cilj, jer općine i gradovi krive Kanton i Federaciju i obratno. Sistem odgovornosti je zanemaren i to se mora potcrtati kao veoma važno. Pristup javnim službama mora biti otvoreniji i mora se okončati harmonizacija nekretnina, propisa, djelovanja javnih službi, a sve u cilju stvaranja preduvjeta za gospodarski razvoj i približavanja tržišta radnoj snazi i obratno. Energetska politika, zaštita okoliša i razvoj digitalnog društva je jedan o prioritea budućeg rada i djelovanja. Migracijska politika poprima alarmatne razmjere u našem okruženju, jer zbog neuređenje infrastrukture (putevi, rasvjeta, prevoz, kanalizacija, itd.), pored migracije van BiH, postoji migracija i napuštanja sela i naseljavanja gradova. Ja osobno mislim da je trebalo to već biti završena priča, ali… Politička odgovornost je ono što građani imaju priliku da ocijene 07.10.-og. Kriminalu i korupciji se mora objaviti rat, koji mora okončati pobjedom pravne države. Znači sve što je isključiva ili podijeljena nadležnost Federacije i Kanton je moj prioriteni cilj. Neophodno je i pomoći građanima koji su umorni, bolesni, razočarani, uznemireni i s pravom ne žele i nemaju vremena da čekaju neka bolja vremena. Posljednja previranja, odlazak i napuštanje, sijanje straha i beznađa je dovelo do toga da su, čini mi se, građani zanijemili. Moraju se desiti krupne promjene, jer u suprotnom će građane uništiti nesankcionirana nepravda.

Vaša poruka biračicama i biračima :

Poštovani birači. Politika koju provode članice i članovi HDZ BiH na ovom prostoru je uvijek bila i bit će u korist svih onih koji ovdje žive. Svoju kampanju temeljimo na slušanju naših birača i upoznavajući iste o našem radu. Naš rad je vidljiv i na našim listama ćete pronaći kandidatkinje i kadidate obrazovane, stručne, sposobne, hrabre i vrijedne, koji mogu odgovoriti izazovima i struke i politike. Posebno one politike koja svoje neuspjehe skriva iza proizvodnje kriza, strahova i neistina, kako bi vas uvjerili da ne glasujete analizirajući nečiji rad, nego tražeći krivce tamo gdje ih nema. No, osnovna poruka je da nam je prevažan tuzlanski prostor i zato glasujete za žene na listi HDZ BiH..