#GlasajZaŽenu: Amila Bećirović kandidatkinja SDA za Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Moja biografija: Ja sam  Amila Bećirović, rodjena sam 1968. godine u Tuzli gdje sam završila osnovnu i srednju školu a potom i Medicinski fakultet. Zaposlena sam u ZZO TK, kao ljekarka savjetnica, gdje obavljam vrlo složene poslove. Prethodno sam bila uposlenica JZU Dom zdravlja Tuzla, kao specijalista porodične/obiteljske medicine. U toku agresije na BiH, kao studentica sam bila angažovana na zbrinjavanu ranjenika u UKC-u, a poslije rata radim humanitarno, kao doktorica u kolektivnim centrima sa raseljenim osobama i kućnim posjetama starih i bolesnih osoba u našem gradu. Posebno sam ponosna na angažman u Srebrenici, s povratnicima.  Od marta prošle godine s timom Zavoda sam krenula u kontrolu potrošnje društvenog novca, kroz kontrolu propisivanja lijekova s Pozitivne liste, kontrolu privremene spriječenosti za rad i ortopedskih pomagala. Na moj prijedlog privremeno su oduzete šifre nekim ljekarima, kontrole su postale kontinuirane, što je rezultiralo racionalizacijom potrošnje novca. U cijeloj mojoj biografiji najdraže mi je reći da sam majka mom sinu.

Zašto ste se odlučili politički angažovati?

Angažovala sam se iz mnogo razloga, vezanih prije svega za za prava osiguranika i zdravstva uopšte. Kada se donesu jasni zakoni, smjernice kliničke vodilje , integrisani sistem koji će biti u službi pacijenta, tada će se svaki osiguranik osjećati zaštićeno u državi BiH.  Novac koji se izdvaja za zdravstveno osiguranje mora biti vraćen svakom bolesniku!! Kandidatkinja sam na listi za Opće izbore 2018 na prijedlog časnih ljudi iz SDA, koji su prepoznali moje kvalitete, moju snagu, stručnost i čestitost. Nadam se da će i građani prepoznati u meni nekog, ko je sposoban da uradi nešto što se zove rad za bolje zdravlje naše djece, i bolje svih nas. Neko sam ko zaista cijeni stručnost, rad , red i poštenje, jer ko me poznaje zna da sam i sama takva i ne želim se mijenjati.

Koji su Vaši ciljevi u politici?

Radit ću ciljano na povećanju standarda u zdravstvu, reformi zdravstva, jačanju “zdravog” privatnog sektora, na tome da se smanji broj osiguranika po timovima porodične medicine a poveća broj ljekara, kao i jačanju Službi urgentne medicine. Svakako treba nam i Opća-gradska bolnica u Tuzli, a prioritetno je i odvojiti rad ljekara u privatnim ordinacijama od rada u javnom sektoru, kroz inetgrisane programe raditi na povećanju nataliteta. Odlaskom starijih ljekara u penziju, ostajemo bez vrsnih specijalista u mnogim granama medicine, te stoga ću se boriti da se mladim kolegama dodijeli veći broj specijalizacija, po detaljno razrađenom planu i potrebama. Realni sektor treba dovesti na veći nivo, kroz kontrole rada, kao i vrednovanje uposlenika. Moji ciljevi su:- jednakopravnost u ostvarivanju prava iz oblasti zdravstvene zaštite na cijeloj teritoriji države BiH, vratiti osmijeh na lice djeteta, majke, starih, invalida…., stvarati zdraviju naciju.

 

Vaša poruka biračicama i biračima !

Poštovani glasači, izađite na izbore, Vaš glas je važan.  Birajte čestitu, kvalitetnu i stručnu predstavnicu ili predstavnika koji su dokazani na svom poslu i ostvareni kao ljudi.