#GlasajZaŽenu: Edina Kremić kandidatkinja SBiH za Zastupnički dom Parlamenta FBiH

Kraća biografija: Moje ime je Edina Kremic.Rođena sam 26.05.1974.god u Tuzli,udata,majka dvoje djece.Osnovunu školu “Jusuf Jakubović” i gimnazjiu “Mesa Selimovic “sam završila u Tuzli. Na Filozofskom fakultetu stekla sam zvanje profesorica biologije i hemije. U februaru 2009 sam završila i Fakultet pravnih nauka. “Aperion” i stekla zvanje dipl.pravnica. Zaposlena sam od 1996.god.u Federalnom zavodu za mirovinsko/penzijsko osiguranje Mostar u KAS Tuzla.,a od 2007 god.obavljam poslove voditeljice kancelarijskog poslovanja. Aktivno podržavam i učestvujem u radu nevladine organizacije “NŽI” koja se zalaze za bolju budućnost žena u svim sferama zivota i pruzanju pomoci najtraženijim kategorijama ( djeci,bolesnim i starijim osobama)Ucestvujem u svim radionicama i okruglim stolovima i humanitarnim akcijama u Tuzli,a i šire s ciljem poboljsanja uslova života i promovisanja žena u politici

Zašto sam se odlučila politički angažovati? 

Moj politički angažman traje već nekoliko godina, a motiv mi je i dalje isti bolji položaj žena u BiH, veća zastupljenost u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti. Mislim da su žene mnogo jače nego je ustaljeno mišljenje o nama kao “nježnijem” spolu. Takodjer mislim da svako ko se nije odvažio baviti politikom i dati svoj doprinos u tom polju , nema baš argumenata da kritikuje. Svako od nas može doprinijeti da ova nasa BiH bude zemlja ugodnog življenja, a ne da svaki dan ispraćamo desetke mladih ljudi koji odlaze trbuhom za kruhom. Ako uspijem bar malo napraviti dobra, koliko kap u moru, biću sretna i sutra mogu stati pred moju djecu i kazati dala sam sve od sebe. U svakoj pori ovog našeg bh društva treba promjena od obrazovanja, zdravstva, socijalne politike, privrede…

Koji su vasi ciljevi u politici?

Obzirom da je nezaposlenost najveći ekonomski, socijalni i politički problem bosansko-hercegovačkog društva, moja stranka,Stranka za BiH, je stajališta da eliminacija siromaštva i nezaposlenosti mora biti primarno pitanje u narednom periodu. Taj cilj se može ostvariti kroz otvaranje novih, produktivnih radnih mjesta, do kojih ćemo doći korištenjem svih raspoloživih resursa i instrumenata ekonomske politike. U osnovi nagomilanih socijalnih problema (niskog životnog standarda, nepovoljnog položaja penzionera i demobiliziranih boraca, niskog standarda zdravstvene zaštite, neadekvatnog razvoja i dinamike reformi obrazovanja i nauke, iseljavanja mladih obrazovanih ljudi…) stoji nerazvijena ekonomska baza bh. društva, tj. mali broj produktivno zaposlenih osoba. Broj penzionera skoro je izjednačen s ukupnim brojem zaposlenih osoba, a broj nezaposlenih čini više od 42% radne snage u BiH.

Moj važan cilj su žene.Da bi se promjenio odnos prema ženama u društvu, žene prije svega moraju ući u rukovodeće strukture društva. Na taj način žena postaje i dio javnog života i donosi jedan potpuno novi ugao gledanja na pojave oko sebe. Fokusiraću se na borbu za jednaka prava žena na cijeloj teritoriji države. Također, kad je u pitanju medicinska zaštita za specifične bolesti od kojih obolijeva ova populacija, potrebno je obezbjediti maksimalnu njegu i mogućnosti liječenja.

Vaša poruka biračicama/biračima!

7. oktobra Vi odlučujete ! Neka Vaš izbor budu žene.