O članstvu

Prava i obaveze članica

VI ČLANSTVO UDRUŽENJA Član 14. Udruženje se osniva slobodnom voljom članica-osnivačica Udruženja. Osnivačice udruženja su ujedno i članice Skupštine. Svojstvo članice Udruženja može steći žena, državljanka Bosne i Hercegovine, kao i žena, strana državljanka, sa prijavljenim boravkom u Bosni i Hercegovini. Članovi Udruženja mogu biti i druga lica koja pristupe Udruženju i prihvate programske ciljeve […]